รายการดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย รวมฮิต

พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย
อย่าลืมนะคะ
เรามีนัดกัน
ที่ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กับ
“ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทยให้๘”
กับบรรดาผู้รัก”ภาษาไทย”
ในวันภาษาไทย
ศุกร์๒๙กค.๕๙
เวลา๑๓.๐๐-๑๘.๐๐น.
ร่วมส่งเสริมโดย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
สอบถามรายละเอียด
๐๘๔๙๖๒๑๙๔๒
๐๙๓๑๕๖๖๒๖๕
ตอนนี้รับน้ำจิ้ม
ไปชิมก่อนนะคะ
ชอบกดไลท์ใส่แชร์ค่ะ